POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky a Základní organizace NOS PČR při územním odboru Opava, zastoupená předsedou ZO Mgr. Daliborem Pruskem, ve spolupráci s územním odborem Opava, Vás tímto informuje o vyhlášení veřejné sbírky, kterou chtějí všechny zúčastněné strany podpořit manželku Zuzanu a děti Matouše s Terezou, pozůstalé po našem členovi por. Mgr. Vítu Poskočilovi.

 

 

číslo: 4200555535, kód banky: 6800, variabilní symbol: 313606

IBAN: CZ8168000000004200555535, Swift: VBOECZ2X,

vedený u Sberbank CZ a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika.

Sbírka je zahájena dnem 15.09.2021 a ukončena bude dnem 15.12.2021.

Předem Vám všem děkujeme za projevenou solidaritu a podporu. 

Nezávislý odborový svaz Policie ČR, 
základní organizace územního odboru Opava,
IČ: 08109524

 Vítejte na internetové prezentaci nově vzniklé základní organizace v Opavě, která dne 18. dubna 2019 byla zapsána do spolkového rejstříku. Tímto naše organizace oficiálně vznikla, bylo jí přiděleno identifikační číslo a my můžeme postupně začít pracovat.