NOS PČR – sekretariát

(1) Kancelář je pracoviště zřízené v sídle NOS PČR pro podporu činností NOS PČR a jeho orgánů.

(2) Kancelář vykonává své činnosti v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy NOS PČR a smlouvami, jimiž je NOS PČR vázán, a podle pokynů předsedy NOS PČR. Kanceláři přísluší
a) vykonávat hospodářsko-správní činnosti, zejména vést agendu hospodaření NOS PČR, členskou agendu a zasílat potvrzení o zaplacení členského příspěvku pro daňové účely,
b) vykonávat technicko-organizační činnosti, zejména připravovat a dokumentovat jednání orgánů NOS PČR,
c) poskytovat poradenské a informační služby,
d) vykonávat administrativní činnosti vyplývající z vnitřních předpisů a smluv NOS PČR,

Ing. Hana ŠTĚPÁNKOVÁ

Mobilní telefon +420 739 585 666
Pracovní email stepankova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 941

 


specializovaná administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • vedení kanceláře NOS PČR
 • agenda pojištění právní ochrany D.A.S.
 • komunikace s členy v otázce žádostí o právní pomoc
 • agenda setkání Veteránů NOS PČR
 • zpracování žádostí veteránů
 • ekonomická agenda NOS PČR

Simona HLAVICOVÁ

Pracovní email podatelna@nosp.cz
MULTISPORT email multisport@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 949

 

 

 

administrativní pracovnice s kompetencemi:

 • asistentka předsedy NOS PČR
 • zpracování elektronické pošty
 • vedení protokolu
 • příprava jednání orgánů NOS PČR
 • agenda karet MULTISPORT (evidence, kotrola plateb, podávání informací)

Kristína ČOPOVÁ

Pracovní email copova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 823 948

 

 

administrativní pracovnice s kompetencemi:

evidence členské základny přímého členství řádných členů
evidence členské základny v základních organizacích
evidence členské základny veteránů v přímém členství
evidence členské základny veteránů v základních organizacích
evidence základních organizací

 

Ilona KRÁLOVÁ

 

Mobilní telefon +420 734 266 265
Pracovní email kralova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 471 510

 

 


administrativní pracovnice s kompetencemi:

agenda smluv T-Mobile a agenda smluv 02, resp. 02 Family
Mobilní telefon +420 734 266 265
Pracovní email kralova@nosp.cz
Služební telefon +420 974 471 510