Výhody členství

NOS PČR je odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, zaměstnance Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“), organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, Policejní akademie České republiky (dále jen „policejní akademie“) a NOS PČR(dále jen „plnoprávný člen“), a bývalé příslušníky bezpečnostních sborů, jejichž služební poměr skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na výsluhový příspěvek, a bývalé zaměstnance bezpečnostních sborů, ministerstva, organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, policejní akademie a NOS PČR, jejichž pracovní poměr, který trval nejméně 10 let, skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na starobní, plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod (dále jen „veterán“).

 

NOS PČR je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Nezávisle rozhoduje o cílech a zaměření své činnosti, jakož i o prostředcích k jejich dosažení, a to v souladu se stanovami a programovým prohlášením a při dodržování právního řádu České republiky. 

Člen může být evidován v základní organizaci NOS PČR, nebo může využít přímého členství.

Člen může být evidován v základní organizaci NOS PČR, nebo může využít přímého členství.

D.A.S.
Právní ochrana pro každého člena

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky uzavřel s účinností od 1. 5. 2015 pro své členy právní ochranu v oblasti služebního poměru a trestního práva a s účinností
od 1. 1. 2017 ji rozšířil o službu „Právní poradenství pro soukromé osoby“, které se vztahuje na členy NOS PČR i na jejich rodinné příslušníky.

BENEFIT OD NOS PČR PRO KAŽDÉHO ČLENA ZDARMA

Především právní ochrana s nadstandardním krytím ušitá na míru členům NOS PČR a také sleva 30 % na vybrané produkty D.A.S. i pro rodinné příslušníky členů NOS PČR.

více informací ZDE (PDF)

Smlouva Kolektivního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli č.20883853-50

Ke změně pojišťovny dochází z důvodu zdražení pojistných produktů od pojišťovny Kooperativa. O změně pojišťovny se rozhodlo na 10 sjezdu NOS PČR kde delegátům sjezdu byly prezentovány nabídky čtyř pojišťoven. Nabídka České pojišťovny byla vybrána jako nejvhodnější delegáty 10.sjezdu.

V rámci Kolektivního pojištění odpovědnosti přibyl produkt na ztrátu svěřených předmětů do částky 30.000,- na kalendářní rok. Všichni členi NOS PČR jsou automaticky pojištění na ztrátu svěřených předmětů a nemusí se připojišťovat.

Platnost obou pojistných produktů se vztahuje na celý svět a platí také pro účastníky misí.

více informaci ZDE (PDF)

Rámcová smlouva NOS  (docx)

 

Cenově zvýhodněné tarify společnosti T-Mobile.

 

Cenově zvýhodněné tarify společnosti O2 – Family.

S Multisport kartou po objednání a následném uhrazení můžete vyzkoušet více než 260 druhů aktivit na více než 2 200 místech po celém Česku a Slovensku. Na výběr je celá řada pohybových i relaxačních aktivit, kdy sportoviště i aktivity lze libovolně střídat, a to každý den.

720 Kč / měsíc – zaměstnanecká karta
790 Kč/měsíc – doprovodná karta
400 Kč/měsíc – dětská karta

V případě, že máte zájem stát se členy NOS PČR, vyplňte formulář a po odesláni Vás budeme kontaktovat s aktuálními informacemi a formuláři, které jsou nutné po vyplnění doložit k registraci.  

 

STANOVY

Ke stažení ZDE

Vnitřní předpis NOS PČR č. 1/2018 ze dne 10. 5. 2018