ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
Článek 41

(1) Majetek odborové organizace je tvořen vším, co jí patří, zejména hmotnými i nehmotnými věcmi, včetně finančních prostředků. Slouží zejména k uspokojování potřeb členů a k zabezpečování činnosti.

(2) Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti a příjmy z jiných právních důvodů.

(3) Odborová organizace samostatně hospodaří se svým majetkem, a za závazky svých členů neodpovídá.

(4) Odborové orgány, jejich členové, a zaměstnanci NOS PČR řádně hospodaří se svěřeným majetkem

(5) V případě zrušení základní organizace se vypořádání majetku mezi základní organizací a NOS PČR neuskuteční. Majetkové vypořádání NOS PČR spojené s likvidací majetku se provede jen v případě zániku NOS PČR bez právního nástupce.